Kobi HaberleriKOSGEB

KOBİ Teknoyatırım Nedir? Kimlere Verilir?

KOSGEB‘in yeni girişimciler için birçok destek programı mevcut. Bunlardan biri de Teknoyatırım projesi. Özellikle dönemin teknolojik gelişmelerini göz önünde bulundurup yeniliklere ayak uyduran inovatif girişimcilerin tam da ihtiyacı olan bu projenin ayrıntılarını hep beraber inceleyelim

KOBİ Teknoyatırım Nedir?

Önde gelen teknoloji alanlarına dair yapılan Ar-Ge çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan ürün ya da ürünleri pazara sunup ülke ekonomisine katkı sağlayacak, küresel pazara hitap ederek teknolojik ürün ihracatını geliştirmek için işletmelerin desteklenmesidir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretim odaklı projelere 5 milyon TL’ye varan destek, Teknoyatırım projesi dahilinde girişimcilere verilecektir.

KOBİ Teknoyatırımdan Kimler Faydalanabilir?

İdare Başkanlığı’nın belirlediği  KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu çerçevesinde yer alan;

  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Başvuru formu ve mevzuatlar için KOSGEB‘in web sitesini ziyaret ediniz

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir