Ekonomi Haberleri

2019 İşsizlik Maaşı Ne Kadar? İşsizlik Maaşı Alma Şartları Neler?

2019 işsizlik maaşı ne kadar arttı? İşsizlik maaşı şartları neler? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik Maaşı Nedir?

Herhangi bir çalışanın işsiz kalması durumunda güvence olan işsizlik maaşı; son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanıp 6, 8 ve 10 aylık sürelerde, kendi imkanımız dahilinde ya da İŞKUR tarafından mesleğimize uygun iş bulana kadar geçinmemiz için işsizlik sigortası fonundan ödenen aylıktır. İşsizlik maaşını işten ayrılanların prim günlerine göre 10 aya kadar alınabiliyor.

2019 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaşı, asgari ücrete endeksli olarak ödenmekte. Yaklaşık 500 bin kişi işsizlik maaşı alıyor ve 2019 yılında %26 oranında artırılan asgari ücretin işsizlik maaşını artırıp artırmayacağı da merak ediliyor. İşsizlik öncesinde son 4 ayda brüt ücreti 4 bin 60 liranın üstünde olanlar brüt ücret tutarına göre asgari ücret artışından faydalanabilecekler. İşsizlikten önceki brüt ücreti 4 bin 60 liranın altında olanlar ise işsizlik maaşı artışından faydalanamayacaklar.

2018 yılında en düşük işsizlik maaşı 805 lira, en yüksek ise 1623 lira idi. 2019 yılıyla beraber asgari ücretin yükselmesiyle beraber gözler işsizlik maaşına çevrildi. Asgari ücretin artması işsizlik maaşının da artmasına sebep olacak.
Devlet tarafından verilen işsizlik maaşına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. 2018 yılıyla beraber en düşük işsizlik maaşı 805 lira iken, en yüksek miktar ise 1623 lira olarak belirlenmişti. 2019 Yılı Asgari Ücret net 2020 lira, brüt 2558 lira oldu. Şimdi ise merak edilen 2019 yılında işsizlik maaşının ne kadar artacağı oldu. 1 Ocak’ta asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar artacak.

Yapılan açıklamaya göre 2019 işsizlik maaşı en düşük 1.191 lira, en yüksek ise 2.031 lira oldu.

2019 yılı itibariyle;

 • Brüt ücreti 3 bin lira olan işçi 1.191 TL
 • Brüt ücreti 3 bin 500 TL olan 1.389 TL
 • Brüt ücreti 4 bin lira olan 1.588 TL
 • Brüt ücreti 4 bin 500 TL olan 1.786 TL
 • Brüt ücreti 5 bin TL olan 1.985 TL
 • Brüt ücreti 5 bin 500 lira ve üstü olan işçiler de 2.031 TL işsizlik maaşı alacak.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Değişiyor

İşsizlik sigortası kanununda uygulanması düşünülen kanun teklifiyle işsizlik maaşı almak için son 4 ay prim ödeme şartı hizmet akdine bağlı olma şartı değişikliğe gidiyor. Böylelikle işten çıkarılarak çalışma yaşamına ara veren kişiler devamsızlıktan dolayı işsizlik maaşı alma hakkını kaybetmeyecek. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarına bu şekilde kolaylık sağlanmış olacak ve devamsızlıktan kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

Söz konusu teklifte ayrıca işsizlik maaşına hak kazanabilmek için aranan iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 günlük primi ödeyerek sürekli çalışmış olsa şartı da esnetiliyor. “Prim ödeyerek sürekli çalışmış” ifadesi yerini “hizmet akdine tabi” ifadesine bırakacak. Vatandaşlarda aranacak şart ise “hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün, hizmet akdine tabi olanlardan” şeklinde değişecek. Bu değişiklikle çalışanın iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olması şartı yerine iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılması, devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun kaldırılması planlanıyor. Sonuç olarak hizmet sözleşmesi devam etmesi şartıyla son 120 gün içinde SGK’ya eksik gün bildirilmesi durumunda işsizlik sigortasından yararlanılabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 120 günden az çalışanların mağduriyetini gidermek adına yeni çalışmalara başladı. Yapılacak olan bu çalışmalar sonucunda 12 bin 500 kişi işsizlik maaşından faydalanabilecek.

İşsizlik maaşını İŞKUR aracılığıyla alanların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Yalnızca işten çıkarılan değil, bazı şartlarda istifa edenler de işsizlik maaşından faydalanabiliyor.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

İşsizlik Maaşı Alma Şartları
İşsizlik maaşı alınabilmesi için iş akdinin fesih edilmesinden itibaren 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. 30 gün geçtikten sonra da başvurabilirsiniz fakat geçen süre kadar eksik maaş almış olursunuz.
Maaşı alabilmek için işverenin işinize son vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde istifa ederek işten ayrılma durumunda işsizlik maaşından faydalanmanız mümkün olmaz.
 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
 • Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir.

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?

4/A statüsünde çalışan sigortalılar haricinde işsizlik maaşı verilenler:
 • Banka, sigorta ya da birliklerin sandıklarında çalışanlar,
 • Hizmet akdine dayalı bir ya da birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar,
 • Ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi şehir içi toplu taşıma şoförleri,
 • Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olan kişiler hariç, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdiyle çalışanlar,
 • Genelevde çalışan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar,
 • Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kurslarda usta öğretici olarak çalışan, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığında çalışanlar

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre Verilir?

Prim ödediğiniz gün sayısına göre değişen maaş süresi; son 3 yılda 600 gün çalışanlara 6 ay, 900 gün çalışanlara 8 ay ve 1080 gün çalışanlara işe 10 ay şeklinde ödenir.

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

İŞKUR, işsizlik maaşı alanlara ise iş bulma konusunda öncelik tanıyor. İŞKUR’un önerdiği işi haklı bir neden sunulmadan reddeden kişilerin ise maaşı kesiliyor. Maaş alan kişinin gelir getiren bir işte çalıştığı tespit edildiği takdirde yine maaş kesiliyor. Yaşlılık aylığı alanlar da bu maaştan yararlanamıyor.

10 aylık işsizlik ödeneği alan kişiler, 4 ay maaş aldıktan sonra bir işe girerse maaş kesilir. Fakat bu kişi tekrar işsiz kaldığında kalan 6 aylık ödenek ödenmeye devam eder. 10 aylık ödenek alan kişinin tekrar bu ödeneğe hak kazanması için yeniden en az 600 gün prim ödemesi gereklidir.

İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsiz kalan kişinin son 4 aydaki ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanan işsizlik ödeneğinin, çalışanların maaşı ne kadar olursa olsun alacakları işsizlik maaşının asgari ücret brüt tutarının %80’i geçmediği görünmektedir.

Kesinti Sayılmayan Haller

Hizmet akti sona eren işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;
 1. Hastalık
 2. Ücretsiz izin
 3. Disiplin cezası
 4. Gözaltına alınma
 5. Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali
 6. Kısmi istihdam
 7. Grev
 8. Lokavt
 9. Genel hayatı etkileyen olaylar
 10. Ekonomik kriz
 11. Doğal afet

durumlarında prim ödemesi yapılmayan çalışanlardan kesinti yapılmamaktadır.

Ödenekten Yapılan Kesintiler

İşsizlik ödeneğinden damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapılmamaktadır. Nafaka borçları haricinde haciz ve başkasına devredilemez.

İşsizlik Sigortası ile Sunulan Hizmetler

İşsizlik Sigortası ile Sunulan Hizmetler

İŞKUR tarafından işsizlik ödeneği alan kişilere;

 • Genel sağlık sigortası prim ödenmesi
 • Yeni iş bulma
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi

hizmetleri sunulmaktadır.

İşsizlik Maaşı Nasıl Ödenir? Nasıl Alınır?

İlk işsizlik ödeneği, ödenek alınacağı belli olan ayın sonuna kadar yapılır. Sigortalı işsizler, T.C. kimlik numarasıyla beraber gittikleri herhangi bir PTT şubesine başvurarak ödeneklerini alabilirler.

İŞKUR’a Bildirilmesi Gereken Durumlar

İşsizlik ödeneği alınırken; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşu tarafından istirahatli sayılması, silah altına alınılması, yurt dışına çıkılması, bir işe başlanması ve mahkemede kararıyla işe dönülmesi durumlarında en yakın İŞKUR birimine 15 gün içinde bu durumlar bildirilmelidir. Herhangi bir durumdan işsiz kişiye fazladan yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri ödenmelidir.

İşsizlik Sigortası Prim Miktarı Ne Kadar?

Sigortalı çalışanın prime dayalı brüt kazançları üzerinden hesaplanan %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 devlet payından oluşan işsizlik sigortası, isteğe bağlı işsizlik sigortası primi ödeyenlerde %1 sigortalı ve %2 işveren payı alınmaktadır.

 

 

 

 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir